Jak nastavit php.ini

Pro vytvoření vlastního souboru php.ini jednoduše vytvořte soubor php.ini ve složce public_html. Systém jej automaticky detekuje a bude používat nastavení určené ve Vašem novém php.ini souboru.

Aby Váš soubor php.ini nebyl z bezpečnostích důvodů čitelný, doporučujeme do Vašeho .htaccess soubor vložit následující kód

.htaccess

<Files php.ini>
order allow,deny
deny from all
</Files>

Užitečné nastavení v souboru php.ini

php.ini

#vypne zobrazování errorů
display_errors = Off;

#Nastaví délku session na 1440 sekund
session.gc_maxlifetime = 1440;

Tento web používá cookies k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace