Jak nastavit php.ini

Pro vytvoření vlastního souboru php.ini jednoduše vytvořte soubor php.ini ve složce public_html. Systém jej automaticky detekuje a bude používat nastavení určené ve Vašem novém php.ini souboru. Pokud budete chtít vložit web do nějaké podsložky, je potřeba aby soubor php.ini byl ve stejné složce, ve které se spouští skript.

Pozor! Pokud máte multihosting a chcete změnit nastavení v nějaké z dalších domén, je potřeba soubor php.ini vložit do kořenové složky daného webu.

Aby Váš soubor php.ini nebyl z bezpečnostích důvodů čitelný, doporučujeme do Vašeho .htaccess soubor vložit následující kód

.htaccess

<Files php.ini>
order allow,deny
deny from all
</Files>

Užitečné nastavení v souboru php.ini

php.ini

#vypne zobrazování errorů
display_errors = Off;

#Nastaví délku session na 1440 sekund
session.gc_maxlifetime = 1440;

Tento web používá cookies k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace